Site logo

Hamlets Vænge historie


Bebyggelsen er beliggende langs vejene Esrumvej, Uffesvej, Hamlets Vænge og Holger Danskes vej.
Man påbegyndte oprindeligt byggeriet med opførelse af 6 af de i alt 43 huse. Oprindeligt tegnede bebyggelsens arkitekt Poul Holsøe husene som enfamiliehuse der dog af økonomiske årsager snart måtte omformes til hovedsageligt at være dobbelthuse med flere lejemål – typisk 4 i hvert hus.

Holsøe havde tidligere sammen med kollegaen Jesper Tvede opført en næsten identisk bebyggelse kaldet Grøndalsvænge i København. I Grøndalsvænge-bebyggelsen er de enkelte boligstørrelser dog dobbelt så store som i Hamlets Vænge, idet boligernes stue- og 1. sals plan er forbundet internt.

Det var Helsingør Kommune der i 1917 vedtog at lade bebyggelsen opføre, og allerede i 1918 var resultatet blevet så vellykket, at man lod opføre flere huse ved Esrumvej med lokale byggeforeninger. Resultatet var blevet et godt og solidt byggeri i en villastil som Fællesorganisationen i Helsingør havde håbet på. På trods af stigende priser og knaphed på byggematerialer blev husene gedigne. Bebyggelsen var blevet en succes, og allerede i 1920 påbegyndtes næste udvidelse.

Denne gang på arealet mellem Holger Danskes vej og Gl. Hellebækvej. Her opførtes de sidste 13 huse tegnet af Holsøe. Initiativtagerne til dette byggeri var værftet som manglede boliger til den stadigt stigende tilgang af arbejdere, derfor tilnavnet Værftshusene.

Denne sidste bebyggelse fra Holsøes hånd var i plan noget anderledes end hans første, idet der var lagt mere vægt på store fællesarealer i modsætning til de to første etaper, der havde stor have til hvert hus. Senere da Holsøe var blevet stadsarkitekt i København, opførtes en række Holsøe lignende huse langs Esrumvej og Uffesvej efter arkitekt Zandersens tegninger. Alle hans huse blev dog ens, og kviste samt dørpartier udformede Zandersens også noget anderledes end Holsøe.

I 1940 fik Det sociale Boligselskab (som Helsingør Boligselskab dengang hed) overdraget husene af kommunen, som havde været nød til at købe dem - efter at der havde været svære vanskeligheder for byggeforeningerne med at klare driften. En lejeaftale fra 1945 mellem A/S Helsingør Jernskibs- og Maskinbygger Chr. Holm angiver, at den årlige husleje androg 780 kr. i alt, eller knap nok den husleje som beboerne betaler i dag pr. m2.

Foto fra bogen Hamlets Vænge - det at bo, udgivet af Det Sociale Boligselskab 1987
Teksten er lånt fra Hamlets Vænge Helhedsplan fra februar 2011 af Finn Strabo Arkitekt MAA og Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S