Site logo

Spørgsmål og svar fra informationsmødet.

ØKONOMI


Skal du genhuses midlertidigt under renoveringen, bliver udgifterne til flytningen dækket. Der bliver ikke afkrævet boligindskud i de midlertidige genhusningsboliger, og huslejen under genhusning forbliver som den nuværende med afregnet forbrug. Skal du genhuses permanent, udformer vi en ny lejekontrakt, og du skal betale et nyt indskud.
Når renoveringen er afsluttet, får alle en ny lejekontrakt, og indskud og husleje bliver reguleret. Der er en række regler, der skal overholdes i forbindelse med en huslejestigning. Læs mere på om genhusning i præsentationen af Birte Flæng Møller fra Boliggården, her.

UDE- OG FÆLLESAREALERNE


Hvad kommer der til at ske med fællesarealerne og haverne?
I planen for ude- og fællesarealerne har vi fokus på at skabe trygge og levende omgivelser. På Hamlets Vænge er idéen bl.a. at etablere træer langs vejen og omlægge vej og parkering, så bilernes hastighed tvinges ned og det bliver lettere at krydse vejen og tryggere at færdes. Vi gør en særlig indsats to steder: Foran fælleshuset og ved plænen ved værftshusene.
Fælleshuset skal være et trygt og rart sted at gå hen. Derfor har vi en dialog med kommunen om at trafiksanere krydset, så risikoen for farlige situationer med krydsende trafik minimeres. Samtidig arbejder vi på at få et grønt mødested ude foran fælleshuset. Ved værftshusene arbejder vi med at skabe et stort grønt fællesareal, der inviterer til leg og ophold. Fællesarealet skal binde området sammen på tværs af vejen.

GENHUSNING


Hvem skal genhuses – og hvornår og hvordan?
Det er beboerne i område C, det vil sige Hamlets vænge - imellem Esrumvej og Holger Danskesvej, der skal genhuses. Genhusningen vil finde sted i etaper af 12-16 ugers varighed i perioden december 2013 - maj 2015.
De midlertidige boliger er pavilloner, der bliver opstillet på den store plæne. Hver husstand får sin egen møblerede bolig med tv og internet. Når tiden nærmer sig, får I besøg af en genhusningskoordinator, der hjælper med at koordinere jeres ønsker og behov. Et flyttefirma vil sørge for at pakke møbler ned og opbevare dem i perioden.

BOLIGER


Hvad kommer der til at ske med boligerne?
Landsbyggefonden har bla. givet tilskud til renovering af hoveddøre, kviste, skorstene og trapper i alle boliger. Nogle boliger vil desuden få renoveret sokler og facader, ventilationsforhold og istandsat kælderen. Nogle af lejlighederne bliver slået sammen.
Landsbyggefonden har givet deres tilskud på baggrund af helhedsplanen. Derfor kan vi kun lave det, der står i helhedsplanen, og som Landsbyggefonden har godkendt og valgt at give tilskud til. Tilskuddet er knyttet til enkelte dele af renoveringen, så vi kan ikke ændre i projektet og bruge midlerne på noget andet. Vi kan fx ikke renovere varmeanlæggene i stedet for vinduerne, for tilskuddet følger vinduesrenoveringen, (og der er i denne omgang ikke givet tilskud til renovering af varmeanlæg.) Det er heller ikke muligt at foretage særlige ændringer i de enkelte lejligheder, da det vil påvirke huslejen og indskuddet.